Collection: Lufthansa, Europa, 1960s [Tour Eiffel].